My blog

Executive Professional Coaching

Mocht je directeur zijn van een bedrijf of manager van een afdeling, dan worden er veel eisen aan je gesteld. Het is daarom zaak om als ‘executive professional’ visie te ontwikkelen. Ook het maken van strategische keuzes, richting bieden en koers zetten is van essentieel belang. Expertise tonen, maar daarnaast mensen motiveren en enthousiasmeren, de raad van Commissarissen meekrijgen met je visie en waar dit nodig is de juiste verandering brengen. Controle behoud en het geven van vertrouwen en hierbij ook nog de juiste balans tussen delegeren en controleren behouden.

Dit zijn uitdagingen die alleen aangegaan kunnen worden als je op alle vlakken fit competent en vitaal bent. Pas wanneer je effectief werkzaam bent, doordat je onder andere op de hoogte bent van je eigen sterke- en zwakke punten kan je invulling geven aan bovenstaande eisen. Met executive professional coaching wordt je ondersteund in het dragen van doelmatige verantwoordelijkheid op zo’n wijze dat maximale voldoening behaald wordt. Dit kan pas echt wanneer je terug gaat naar de oorsprong: wat drijft je en wat geeft jou energie? Samen met je coach die zijn sporen heeft verdiend bij een soortgelijke functie ga je aan de slag.

 

Professional coaching

Ook al ben jij een gerespecteerde professional, er is altijd een noodzaak om je te blijven ontwikkelen. De organisatie is voortdurend aan verandering onderhevig en er worden hoge eisen aan je gesteld. Hoe blijf je goed in het plaatje bij bestuurders, houd je je medewerkers in gang en ga je om met naaste collega’s. En last but not least: hoe zet je kwaliteiten en talenten op effectieve wijze in?

 

Young professional coaching

De jonge professioneel in jou wilt zich verder blijven ontwikkelen, maar tegelijkertijd is het wennen aan de nieuwe omstandigheden in je werkomgeving. Vroeger kon je wellicht jouw studievrienden uitkiezen. Helaas gaat dit niet op voor je collega’s. Hoe kun je het beste omgaan met al die verschillende persoonlijkheden waar je dagelijks mee in de weer bent? Dan heb je daarnaast altijd nog het werk waar maar geen einde aan komt. Collega’s komen maar al te graag aan bij jou voor hulp? Hoe houdt je onder de huidige omstandigheden nou eigenlijk de juiste balans? How zorg je ervoor dat werk geen last wordt? Een trakect voor Young professional coaching leert jou de weg vinden hierin zodat je je staande kan houden in je nieuwe positie.

 

Welke resultaten levert executive coaching op?

Het behaalde resultaat van executive coaching hangt in sterke mate af van het doel waarmee de coaching wordt ingezet. Wanneer is de klant tevreden? Als hier geen helderheid in komt bij aanvang van het coachingstraject, dan wordt het uitermate lastig het resultaat van de coaching te evalueren. Daarnaast is de motivatie van de coachee, de frequentie van de sessies, de kwaliteit van de coach, de aansluiting van de coach bij de behoeften van de coachee van essentieel belang. 360 graden graden feedback en feedback van collega’s en stakeholders (bv klanten) is ook belangrijke voor een goed eindresultaat.

Marshall Goldsmith stelt deze feedback van stakeholders centraal in zijn ‘Stakeholder Centred coaching’: ‘helping succesful leaders achieving positive lasting change in their behavior, for themselves, their people and their team.’ Door naar feedback te vragen bij aanvang van het coachtraject, tussentijds en na afloop krijg je goed inzicht in de verandering/verbetering van het gedrag van de coachee. Een goede executive coach durft te confronteren en te spiegelen en daarmee de leider de effecten van zijn of haar gedrag onder ogen te laten zien. Als leiders hier open voor staan en zich bewust worden, kunnen ze de stap naar verandering maken.