My blog

Waarom een financieringspartij niet altijd de beste oplossing is

Iedere situatie waarbij financiering aan te pas komt is uniek. Dit maakt het kiezen van een maatwerk financieringsoplossing niet makkelijk, ook omdat er wel meer dan honderden mogelijkheden zijn. Allerlei organisaties hanteren hun eigen eisen, tarieven en voorwaarden. Ondanks idt kun jij degene zijn die in de lead is. Door te anticiperen hierop zijn er genoeg alternatieven om er voor te zorgen dat je rustig kunt ondernemen zonder je zorgen over je financiering.

Groeien met financiering

Ondernemen en geld staan onlosmakelijk met elkaar in verbinding. Hiermee wordt  inkomen mee gegenereerd, rekeningen mee betaalt en spaart ermee voor je oude dag. Om kansen te grijpen  en mindere tijden te doorstaan is werkkapitaal essentieel. Het is dan fijn om terug te kunnen vallen op een financiering.

Heb jij de ideale financiering?

Financieren is net als ondernemen een werkwijze. Concreet gezegd betekent dit dat de manier van financiering met regelmaat geëvalueerd wordt. Geld creëert immers geld. Aandacht hiervoor is dus cruciaal!

Financieer je bedrijf vooruit

Wil jij graag je organisatie vooruit financieren, Dan zijn hier  diverse oplossingen ter beschikking! Die financieringsoplossingen gaan verder dan de gewone bancaire lening. Hieronder bespreken we meerdere financieringsoplossingen.

 

 

Gestapelde financiering

Wanneer jij aan de slag gaat met het regelen van je financiering, dan valt het je misschien op dat banken steeds vaker slechts in een klein deel van jouw financieringsbehoefte willen voorzien. Daarom is het zaak om meerdere bronnen te raadplegen zodat je het  totale financieringsplaatje ingevuld krijgt. Bij gebruikmaking van verschillende financieringsbronnen voor je onderneming, dan spreken we van gestapelde financiering. Alternatieve termen zijn: pizzafinanciering, ketenfinanciering en financieringsmix.

Factoring

Bij factoring besteed je het beheer van jouw debiteurenportefeuille uit aan een extern bedrijf: de factormaatschappij. De factormaatschappij zorgt voor de afhandeling van jouw debiteuren. Deze afhandeling bestaat altijd uit de incasso van de debiteuren, maar sommige factormaatschappijen verzorgen ook de facturering. Op het moment dat de factuur verzonden wordt, ontvang je het verkoopbedrag (onder aftrek van de factorvergoeding) op jouw bankrekening. De factormaatschappij kan per debiteur limieten afgeven waarbinnen je als ondernemer mag leveren.

Leasing

Wil je een bedrijfsmiddel aanschaffen maar krijg je daarvoor geen krediet van de bank? Onderzoek dan de mogelijkheden van leasing. Bij leasing krijg je de mogelijkheid om tegen een vooraf overeengekomen bedrag gebruik te maken van het bedrijfsmiddel dat je aanschaft. Er zijn twee mogelijkheden als het om leasen gaat: operational lease en financial lease.

Crowdfunding

Je kunt ook besluiten om jouw plannen via social media te delen met anderen. Aan de mensen die je op die manier interesseert voor jouw idee, kun je vragen of ze jou financieel willen ondersteunen door middel van een gift, een vooraankoop, een achtergestelde lening of een aandeel in je bedrijf. Als je op deze manier jouw ondernemingsplannen financiert, dan heet dat crowdfunding. De crowd (dat zijn de mensen die op internet actief zijn) funden (zorgen voor geld) om jouw plannen te realiseren. In het laatste gedeelte van dit hoofdstuk wordt expliciet aandacht besteed aan crowdfunding.

Ondersteuning overheid

De Nederlandse overheid heeft een groot aantal maatregelen genomen om jou als ondernemer tegemoet te komen bij het vinden van alternatieven voor jouw financieringsvraagstuk. Daarnaast biedt de overheid vaak aanvullende zekerheden in de vorm van borgstellingen, waardoor voor banken het uiteindelijke verlies (de zogenaamde Expected Loss) in geval van het uitblijven van aflossingsverplichtingen verminderd wordt. De borgstellingen van de overheid zorgen er dus niet voor dat het risico op default minder wordt. Hierna wordt een aantal regelingen kort toegelicht. Omdat de uitvoering van bepaalde regelingen regelmatig aan verandering onderhevig is, adviseren we je ook om altijd kennis te nemen van de meest actuele informatie bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Wil je weten of je voldoet aan de MKB-toets van de overheid.

Welke financiering past bij jou?

Iedere situatie is uniek. Kies daarom voor een financieringsoplossing die bij jouw bedrijf en situatie past.

Checklist voor kredietaanvraag

Bekijk welke documenten je mee moet sturen, als starter of bestaande ondernemer. Ze zijn per product verschillend.